طلاق شکست نیست
فقط تموم کردن یک انتخاب اشتباهه
انتخاب اشتباه نه صرفا به معنای « انسان بد » بودن شریک زندگی،
بلکه انتخاب شخصی که مناسب شخصیت ، افکار و سبک زندگی شما نیست.

2022/06/02 - 22:50 در گروه سیمرغ
دیدگاه
yasi

لایکی خوشگلم{-41-}

1401/03/12 - 22:54 ·
roya15

دحرفت متین

1401/03/12 - 22:58 ·
Sama

مرسی یاسی جان {-41-}

فداتم رها {-41-}

1401/03/12 - 22:58 ·
Reza14

دورت بگردم لایکی {-49-}

1401/03/14 - 15:13 ·
Sama

{-35-}مرسی عزیزم {-29-}

1401/03/14 - 15:45 ·
Reza14

جون سما جون {-a151-}

1401/03/15 - 12:16 ·
Sama

{-7-}

1401/03/16 - 14:23 ·