پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۶۰۲_۲۳۳۱۵۳.png
۲۰۲۲۰۶۰۲_۲۳۳۱۵۳.png · 1080x1152px, 978KB
دیدگاه
aylar

{-30-}

1401/03/12 - 23:39 ·
Amiiir

باباش پولداره

1401/03/12 - 23:47 ·
Ghazal

شوهر منه

1401/03/13 - 01:52 ·
Amiiir

این شوهرت منو نمیگیره ؟؟؟ بهش یگو

1401/03/13 - 01:52 ·
Ghazal

منو گرفته دیگه تورو میخواد چیکار؟

1401/03/13 - 01:57 ·
Amiiir

خو تو حالا بهش بگو شاید قبول کرد ..مردا تنوع دوس دارن

1401/03/13 - 01:58 ·
Ghazal

ن دوست نداره . شوهر من جفت چشماشو در میارم نگاه کسی کنه

1401/03/13 - 02:06 ·
Amiiir

بخیلی ...عجب گیری کردیم تو بهش بگو

1401/03/13 - 02:08 ·
aylar

سلام همگی{-1-}

1401/03/13 - 14:14 ·
aylar

امیر من بهش میگم ...حالا شاید قبول کرد:D

1401/03/13 - 14:18 ·
Ghazal

سلام آیلار خانم

1401/03/14 - 01:24 ·
aylar

سلام بهارجان چطوری خوبی

1401/03/14 - 15:58 ·
Ghazal

قربانت تو خوبی؟ خوشی؟

1401/03/14 - 23:34 ·