مهدی رسیدن بخیر

2022/06/05 - 01:53
دیدگاه
1angel

{-18-}

1401/03/15 - 01:53 ·
Mahpar

{-18-}

1401/03/15 - 01:54 ·
Mahpar

بزن لایک قشنگه رو{-18-}

1401/03/15 - 01:54 ·
1angel

دست ب لایکش فعالش شد {-18-}

1401/03/15 - 01:55 ·
Mahpar

نه فقط نصف شد لایک می‌کنه

چون به خاطر ثوابش{-18-}

1401/03/15 - 01:56 ·
mehdi0063

جلل الخالق
یهو زدی بیرون از زیر آب
برق نگیرت یهو {-18-}

سلام

1401/03/15 - 01:56 ·
1angel

هنوز دست ب دعاس {-18-}

1401/03/15 - 01:56 ·
mehdi0063

ثواب نماز شبو داره
لایک نصف شبی

1401/03/15 - 01:57 ·
Mahpar

{-18-}دعاش آمدن به شمال و دعوت از طرف یه بنده خدایی که هنوز به اجابت نرسید {-11-}

1401/03/15 - 01:57 ·
1angel

سلام خوبی / راه گم کردی از اینورا
اومدم بالا بببینم چ خبره دست ب لایک شدی / رازشو به ما هم بگی {-18-}

1401/03/15 - 01:58 ·
Mahpar

متفکر فقط نصف شد لایک می‌کنه والا غیر{-18-}

1401/03/15 - 01:58 ·
1angel

اینم مثل محمد تو راهه همش {-18-}

1401/03/15 - 01:58 ·
1angel

یا هنه رو لایک میکنی /یا خطر مسدودی از ریزش کوه خطرناکتره {-18-}

1401/03/15 - 02:00 ·
Mahpar

نه مثل محمد

چمدونش تو حیاط همش ..بد تر از محمد{-18-}

1401/03/15 - 02:00 ·
mehdi0063

مرسی تو خوبی
دیگه مهتاب زبل همش اینور اونوره
در به در باید بگردم تا پیداش کنم

امشب یافتمش


اخه دیدم نصف شبی تو این نایس بیابونی ی پست گداشته
دلم سوخت
گفتم خوشحال کردنش کنهو ثواب کعبه داره {-7-}

1401/03/15 - 02:00 ·
Mahpar

{-18-}

1401/03/15 - 02:02 ·
1angel

مرسی ب خوبیت / خیلی وقته ندیدمت دیگه
مهتاب مسئوله نمیتونه سایتو رها کنه {-11-}
حالا خوبه ی لایک داشتی {-18-}

1401/03/15 - 02:02 ·
Mahpar

چه ثوابی کردی امشب

پست چند نفر لایک کردی {-18-}

1401/03/15 - 02:02 ·
1angel

چند نفر کجا بود همش یکی بود {-36-}

1401/03/15 - 02:04 ·
mehdi0063

اره..توام شونصدتا پیج داری..عکس عوض میکنی
اسم عوض میکنی

بله دیگه..مهتاب نباشه دیگه اینجا یه چه دردی میخوره..


اره باید بهم پیشنهاد مدیریت سایت بدن با این لایک {-18-}

1401/03/15 - 02:04 ·
Mahpar

اره مسولیتم سنگین {-6-}

1401/03/15 - 02:04 ·
Mahpar

پست فری زو لایک نکردی .همه ی ثوابات پرید {-6-}

1401/03/15 - 02:06 ·
mehdi0063

چند نفر؟؟

1401/03/15 - 02:06 ·
mehdi0063

پست تازه بذاره
تا لایکش کنم
اون دیگه کهنه شده
فایده نداره

1401/03/15 - 02:06 ·
1angel

همیشه ی جور ک نمیشه باید عوض کرد
اوه نه بابا {-11-}

1401/03/15 - 02:06 ·
1angel

فعلا تو صفحه اوله تو عمومی / پس تازه هست {-1-}

1401/03/15 - 02:07 ·
Mahpar

{-18-}بهونه نیار

1401/03/15 - 02:08 ·
mehdi0063

اتفاقا باید ی جور باشی

الان من و مهتاب ده ساله همینیم

ببین چه خوب موندیم {-7-} {-7-}

1401/03/15 - 02:08 ·
1angel

حاجی اومدی و نسازی {-18-}

1401/03/15 - 02:09 ·
mehdi0063

خدایا خودت ببین
من دل این جونو شاد کردم با این لایکم

1401/03/15 - 02:09 ·
1angel

مهتاب خبر نداره {-18-}

1401/03/15 - 02:09 ·
Mahpar

خبر چیو{-12-}

1401/03/15 - 02:10 ·
1angel

خدا میگه تبعیض بین کاربرا / مستقیم دوزخ{-18-}

1401/03/15 - 02:10 ·
Mahpar

{-18-}

1401/03/15 - 02:12 ·
mehdi0063

کلا پشیمون شدم
لایکمو پس گرفتم

به حرف خانوما گوش بدی

باید الان کل پستای ۱۴۰۱ بری لایک کنی {-18-}

1401/03/15 - 02:12 ·
1angel

حلالت نمیکنم {-18-}

1401/03/15 - 02:13 ·
Mahpar

{-18-}من خودم آنقدر بدم میاد یکی لایک نکرده بپر تو کامنت{-6-} انکار در نزده وارد شده{-18-}

1401/03/15 - 02:14 ·
mehdi0063

از زیر آب حلالیت مورد قبول نیس
طبق گفته علما باید در روی آب باشی

1401/03/15 - 02:15 ·
Mahpar

خیلی غریتی ام

1401/03/15 - 02:15 ·
mehdi0063

چقده شما حساسید به لایک

1401/03/15 - 02:16 ·
1angel

از ماه رمضون خیلی وقته گذشته / ماه پیدا شده{-18-}

1401/03/15 - 02:16 ·
Mahpar

لایک یعنی زندگی {-18-}

1401/03/15 - 02:16 ·
1angel

ما کلا به همه چی حساسیم {-11-}

1401/03/15 - 02:17 ·
Mahpar

ماه شب چهارده ست ایشون{-18-}

1401/03/15 - 02:17 ·
Mahpar

وای ساعت دو ‌‌ونیم

{-16-}

منو اغفال کردید شما دو تا{-6-}

1401/03/15 - 02:19 ·
1angel

صد رحمت ب امیر {-18-}

1401/03/15 - 02:19 ·
mehdi0063

زودتر میگفتی
۲۹ رمصان میرفتیم‌خونشون
اونجا می موندیم دیگه ۳۰‌رو زوره نمیگرفتیم

ی هفته هم می موندیم پیش ماه خانم {-18-}

1401/03/15 - 02:19 ·
1angel

فردا تعطیله

1401/03/15 - 02:19 ·
Mahpar

آمیر خود ماه{-18-}

1401/03/15 - 02:19 ·
1angel

شمال جای خوبی واسه مسافرت نیست مگه نه مهتاب {-18-}

1401/03/15 - 02:20 ·
1angel

الان میگفت ازت راضیم {-18-}

1401/03/15 - 02:21 ·
Mahpar

عه عه

شمال چیه {-6-}

فقط جنوب عشقه{-7-}

1401/03/15 - 02:21 ·
mehdi0063

تو‌هم مگه شمالی هستی ؟؟{-15-}

1401/03/15 - 02:21 ·
1angel

اره از شانست {-18-}

1401/03/15 - 02:22 ·
1angel

چمدونو ببند مهتاب / جنوب اوکی شد

1401/03/15 - 02:22 ·
mehdi0063

شبتون بخیر{-15-}

1401/03/15 - 02:22 ·
Mahpar

شمالیا های مهمان نواز{-18-}گیرت میفتن{-18-}

1401/03/15 - 02:22 ·
Mahpar

رفت {-a105-}

1401/03/15 - 02:23 ·
1angel

شب توام بخیر {-7-}

1401/03/15 - 02:23 ·
mehdi0063

یعنی هر چی ادم چتره و خسیسه به ما میخوره

1401/03/15 - 02:23 ·
1angel

پشینون شد {-18-}

1401/03/15 - 02:23 ·
Mahpar

چمدون از دستش افتاد وقتی فهمید تو هم شمالی هستی فری{-a105-}

1401/03/15 - 02:24 ·
1angel

چمدونشو دوباره برد سر جاش گذاشت{-18-}

1401/03/15 - 02:24 ·
Mahpar

تازه خوشحال شد که میاد سمت شما{-18-}

1401/03/15 - 02:24 ·
1angel

از سعادته ب ما خوردی {-18-}

1401/03/15 - 02:24 ·
mehdi0063

چمدون چیه
بند بند تنم از هم گسیخت{-18-}

1401/03/15 - 02:25 ·
1angel

اینجا بیای باید خرج مارو هم بدی / دوست داشتی {-18-}

1401/03/15 - 02:25 ·
Mahpar

{-18-}کوفت..{-24-} وای مردم از خنده{-18-}

1401/03/15 - 02:25 ·
1angel

الان مهدی بی بندی{-18-}

1401/03/15 - 02:26 ·
Mahpar

{-18-}{-18-}یعنی تصورش هم خنده داره{-24-}

1401/03/15 - 02:26 ·
mehdi0063

مهتاب کم بود
توام‌اضافه شدی

جالبه اینه که خوب همو پیدا میکند
یکی دیگه‌هم‌بود دقیقا مثل خودتون
اسمش چی‌بودمهتاب
میخاست بیاد جنوب

1401/03/15 - 02:27 ·
1angel

یکی از شروط پذیرش مهمان همینه {-18-}

1401/03/15 - 02:27 ·
mehdi0063

االان دراز کشیدم
قندم افتاده
{-18-}

1401/03/15 - 02:27 ·
1angel

ما چند ساله همو پیدا کردیم / همه چی از ریکا شروع شد {-18-}

1401/03/15 - 02:28 ·
Mahpar

بچه مردم به یه امیدی آمد فیس

ناامید ش نکن فری

یه تعارف الکی بزن{-18-}

1401/03/15 - 02:28 ·
1angel

الان ی لایک میکردی خوب بود / یا با جونت بازی کردی {-18-}

1401/03/15 - 02:29 ·
Mahpar

سرت پایین تر از تنت باشه تا قتذت نیفته بیشتر{-18-}

1401/03/15 - 02:29 ·
mehdi0063

ها حالم بده
ی چند کیلو زیتون پرودره با روغن زیتون بفرستید

تا خوب بشم {-18-}

1401/03/15 - 02:29 ·
Mahpar

کوفت فری ..وای {-18-}

1401/03/15 - 02:29 ·
1angel

باشه بیا پلنگ چال / کوچه و پلاکتونو خودت بگو مهتاب{-18-}

1401/03/15 - 02:30 ·
mehdi0063

هشتک من لایکمو مفت نمیفروشم {-7-}

1401/03/15 - 02:30 ·
Mahpar

فری تو منطقه زیتون

1401/03/15 - 02:30 ·
1angel

ما اینجا زهر داریم میخای {-18-}

1401/03/15 - 02:30 ·
Mahpar

اوه اوه

هشتک نه به مهمان{-6-}

1401/03/15 - 02:31 ·
1angel

ما هم به هر کسی آدرس نمیدیم مگه نه مهتاب {-18-}

1401/03/15 - 02:31 ·
mehdi0063

اره میخام
ی کمم زیتون بزن توش..حله {-18-}

1401/03/15 - 02:32 ·
Mahpar

الان هی چی بگی

میگه به به چه سوغات خوبی

بفرست{-15-}

1401/03/15 - 02:32 ·
1angel

از منطقه ما دوره مهتاب / بچه مردمو ب اشتباه ننداز {-18-}

1401/03/15 - 02:32 ·
Mahpar

گشنمش از بس خندیدم

1401/03/15 - 02:33 ·
1angel

پول پست گرون شده دیگه از سوغاتم بیشتر می یوفته

1401/03/15 - 02:33 ·
Mahpar

{-15-}برم غذای لاکچری مو بخورم

1401/03/15 - 02:33 ·
mehdi0063

هزینه پست با خودم
تو ده کیلو زیتون بفرست
با روغن
اصن‌خودم میام‌میبرمش {-18-}

1401/03/15 - 02:34 ·
Mahpar

برید خونه تون. شماها هم

1401/03/15 - 02:34 ·
1angel

اره خندیدم حسابی / دلم میخاست

1401/03/15 - 02:34 ·
mehdi0063

نگو که میحای بری اونو بخوری{-15-}

1401/03/15 - 02:35 ·
1angel

چی داری غذا مهتاب {-31-}

1401/03/15 - 02:35 ·
1angel

بزار زیتون تازه بیاد {-18-}

1401/03/15 - 02:35 ·
Mahpar

غذای لاکچریم{-15-}

1401/03/15 - 02:36 ·
mehdi0063

۱۰ ساله مهتابم اینو میگه
بذار تازه بیاد
اگه ی نهالم‌کاشته بود
الان دیگه بار داده بود {-15-}

1401/03/15 - 02:37 ·
1angel

نون با رب

1401/03/15 - 02:37 ·
Mahpar

قرار وقتی مهدی بیاد شمال برای غذای لاکچری تهیه کنم {-18-}

1401/03/15 - 02:37 ·
mehdi0063

نون با سیب{-15-}

1401/03/15 - 02:37 ·
1angel

حتما ی چیزی میدونیم ک میگیم {-18-}

1401/03/15 - 02:38 ·
Mahpar

{-18-}فری تو هم لاکچری هستیا{-18-}

نه من نون سیب {-18-}

متفکر عاشق این غذا شذه{-24-}{-18-}

1401/03/15 - 02:38 ·
1angel

نون سیبو مگه باهم میخورن {-16-}

1401/03/15 - 02:39 ·
Mahpar

بچه ها
خوش گذشت
شبتون بخیر

1401/03/15 - 02:39 ·
1angel

غذای مورد علاقه امیر بود یادت نیست{-18-}
من نون و گوجه{-18-}

1401/03/15 - 02:39 ·
mehdi0063

بله..میخورن
الاانم‌رفت بخوره {-18-}

1401/03/15 - 02:40 ·
Mahpar

ققنوس{-15-}

1401/03/15 - 02:40 ·
1angel

شبت خوش مهتاب

1401/03/15 - 02:40 ·
mehdi0063

باز نون و گوجه منطقیه

1401/03/15 - 02:40 ·
1angel

این یکی رو ندیده بودم خداییش

1401/03/15 - 02:40 ·
Mahpar

نه فقط نون و سیب{-18-}

1401/03/15 - 02:41 ·
Mahpar

چرا شماها ندید بدید هستید

خوب نون و سیب بهترین غذایت{-18-}

1401/03/15 - 02:41 ·
1angel

نصف شبی یخچالو ول کن {-18-}

1401/03/15 - 02:41 ·
mehdi0063

ندید بدید {-18-}

1401/03/15 - 02:42 ·
1angel

تصورم خراب شد {-6-}

1401/03/15 - 02:42 ·
Mahpar

{-57-}

1401/03/15 - 02:42 ·
1angel

تو منومون نداشتیم مهتاب {-18-}

1401/03/15 - 02:43 ·
Mahpar

یه تصور خوبی ازم داشته باشید تا من برم{-57-}

1401/03/15 - 02:43 ·
mehdi0063

تصور خوب{-a77-}

1401/03/15 - 02:43 ·
Mahpar

امتحانش کن{-7-}

1401/03/15 - 02:44 ·
1angel

الان تو ی دستت نون هست / تو اون یکی دستت سیب {-18-}

1401/03/15 - 02:44 ·
Mahpar

ایش

1401/03/15 - 02:44 ·
1angel

تصورم تا همین جا اومد مهتاب {-18-}

1401/03/15 - 02:44 ·
Mahpar

نه هنوز به این لحظه ملکوتی نرسیدم هنوز ‌‌‌‌اگه اجازه بدید من برم {-18-} ابن اتفاق میفتع{-18-}

1401/03/15 - 02:45 ·
mehdi0063

من گوشیم داره خاموش مبشه

خوش گذشت
شبتون خوش

1401/03/15 - 02:45 ·
Mahpar

شبت بخیر

1401/03/15 - 02:46 ·
1angel

باشه برو بعد برامون نقاشیشو بکش {-18-}

1401/03/15 - 02:46 ·
1angel

شب هر دوتاتون خوش و آروم

1401/03/15 - 02:46 ·
Mahpar

چرا خوش نگذشت ..منم اگه دعوت میشدم شمال و سوغاتی برام می‌فرستادن،بهم خوش میگذشت{-18-}

1401/03/15 - 02:47 ·
Mahpar

دو تا دوست مهمون نواز {-18-}

1401/03/15 - 02:48 ·
Mahpar

شبتون بخیر

1401/03/15 - 02:48 ·