بر ما چه گذشت
کس چه می داند؟!
من او شدم
او خروش درياها
من بوته ی وحشیِ نيازی گرم
او زمزمه نسيم صحراها ...


2022/06/10 - 21:58 در گروه سیمرغ
پیوست عکس:
20220610_215741.jpg
20220610_215741.jpg · 500x748px, 123KB
دیدگاه
mohsen3335

لایککک

1401/03/20 - 22:04 ·
yasi

ممنون محسن{-35-}

1401/03/20 - 22:14 ·
-extraordinary-

لایکی ک{-41-}

1401/03/20 - 22:17 ·
kati20

لایکی یاسی جونم{-41-}

1401/03/20 - 22:17 ·
yasi

قربونت نگین جون{-41-}

1401/03/20 - 22:19 ·
yasi

لایک به مهربونیت کتی جون{-41-}

1401/03/20 - 22:19 ·
kati20

عزیزمی یاسی قشنگم{-41-{-49-}

1401/03/20 - 22:20 ·
yasi

همچنین عزیزم{-49-}

1401/03/20 - 22:27 ·
Sama

برتو چ گذشت{-7-}

1401/03/21 - 17:10 ·
yasi

اینا خصوصیه بین من و خودش{-a105-}

1401/03/21 - 17:24 ·
Sama

خصوصیاتو نیار تو عمومی{-a112-}

1401/03/21 - 17:27 ·
yasi

مهم جزئیاته ک نگفتم{-27-}

1401/03/21 - 17:29 ·
Sama

مهم کلیات بود خودمون بجزییات میرسیم {-32-}

1401/03/21 - 17:31 ·
yasi

نه فقط اشاره بود جوری ک فقط خودمون معنیش میدونیم{-18-}

1401/03/21 - 17:32 ·
Reza14

غرق نشه ی وقت {-a151-}

1401/03/21 - 17:54 ·
yasi

شنا بلده{-34-} جدید خیلی دل نازک شدی نگران دیگرانی{-18-}

1401/03/21 - 17:56 ·
Reza14

دریا خطریه ب بلد بودن شنا نیس یهو میکشه تو خودش ، اره خو هر چی دل داشتم مال منزل جانه {-a151-}

1401/03/21 - 18:02 ·
yasi

پشت صحنه مواظبشه{-21-} واسه هم بمونید دیگه دل تو و منزل جان نداره ک{-29-}

1401/03/21 - 18:08 ·
Reza14

عه دوربین مخفیه ؟ {-a151-} لایقش باشم سما زندگیمه دورش بگردم من {-29-}

1401/03/21 - 18:12 ·
yasi

بالاخره یکی این عکس گرفته{-7-} هر دوتون عالین لحظه هاتون شاد{-29-}

1401/03/21 - 18:14 ·
Reza14

کی گرفته ،؟ ها بگو {-a151-} سمام عالیه ک من عالیم {-a203-} فرفره شم دورش بچرخم {-a151-}

1401/03/21 - 18:22 ·
yasi

عشقش{-21-} منم گفتم هر دو عالین{-28-} رو دور تند نچرخی سرگیجه بگیرین{-18-}

1401/03/21 - 18:26 ·
Reza14

خو بگیریم بقل برا اینجور موقعه هاس {-a203-}

1401/03/21 - 18:32 ·
Sama

واوووو رضاجان عشقی تووو {-27-}

1401/03/21 - 18:33 ·
Sama

رضا از یاسی فاصله بگیر تازگیا حالتای عجیبی داره ک دست خودش نیس {-a105-}

1401/03/21 - 18:34 ·
Reza14

اوووو ، واووووو سما جانم {-a151-}

1401/03/21 - 18:35 ·
Sama

اوووو رو جا انداختم {-11-}

1401/03/21 - 18:36 ·
yasi

خودت حرفه ای رضا{-18-}
سما مثلا رفیقی آبروداری کن{-15-}

1401/03/21 - 18:38 ·
Reza14

عفا چشه یاسی منزل جان {-a151-}

1401/03/21 - 18:39 ·
Reza14

همون یاداوری کردم {-a203-}

1401/03/21 - 18:40 ·
Reza14

صد شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم یاسی ، {-a151-} اماتورم {-a203-}

1401/03/21 - 18:42 ·
yasi

والا خوبم یه اتفاق لحظه ای بود{-7-}

1401/03/21 - 18:42 ·
yasi

عطار هم صد شهر عشق دنبال شما میگشت ازتون یاد بگیره{-18-}

1401/03/21 - 18:43 ·
Sama

رضا جان بگو چش نیس
روز ب روز داره وخیمتر میشه یکیش ظهر
بگم یاسی {-a105-}

1401/03/21 - 18:43 ·
Reza14

اتفاق لحظه ای ؟ {-a151-} بدانم منم {-18-}

1401/03/21 - 18:44 ·
Sama

ابرو داری کنم؟ دارم برات حالا

1401/03/21 - 18:44 ·
Sama

رضا کدوم کوچه ای لوکیشن بفرس اونجام {-18-}

1401/03/21 - 18:45 ·
yasi

سما حقته اون حذف و بلاکی{-18-}

1401/03/21 - 18:46 ·
Reza14

صد شهر رو ب عطار میفروختم خیلی خوب میشد {-a203-} شاعر بود سر از ملک در نمی اورد {-18-}

1401/03/21 - 18:46 ·
yasi

ظهری دیگه بیخیال سما نتیجه گرما بود والا{-18-}

1401/03/21 - 18:46 ·
Reza14

سما شرح ما وقعه رو انتن عشقم بگو خب {-a203-}

1401/03/21 - 18:46 ·
Sama

اره لحظه ای یهو میگیرتش {-18-}

1401/03/21 - 18:47 ·
Sama

چش چش الان میگیرمت
فقط یاسی کامل براش تعریف کنم اجازه؟ {-a105-}

1401/03/21 - 18:49 ·
yasi

تو روحتون{-15-}

1401/03/21 - 18:49 ·
Reza14

عه به فرید بگم بهت ابدوغ خیار بده گرما زده نشی {-36-}

1401/03/21 - 18:50 ·
Reza14

سما بگیر منو {-a203-}

1401/03/21 - 18:51 ·
Sama

{-33-}{-33-} اومدم
فعلا یاسی {-41-}

1401/03/21 - 18:52 ·
yasi

گرمای اینجا ببینی میدونی آبدوغ خیار هم جواب نمیده ک{-15-}

1401/03/21 - 18:55 ·
yasi

خوش باشین{-41-}

1401/03/21 - 18:55 ·
Reza14

فلن یاسی ، سلام برسون {-a151-}

1401/03/21 - 18:59 ·
yasi

سلامت باشی

1401/03/21 - 19:05 ·
Farid

به داشتن
تاابد جانم
آهای دورش نگرد
میخوام تا ابد   بگردم {-41-}

1401/04/4 - 14:40 ·
yasi

تو عزیزتر از جانی عشق جانم❤ خدا نکنه عمرم{-41-}

1401/04/4 - 14:58 ·

باز نشر توسط