.

2022/06/11 - 12:25
پیوست عکس:
20220527_122324.jpg
20220527_122324.jpg · 720x708px, 279KB
دیدگاه
ber99keh

{-41-}{-41-}{-41-}

1401/03/21 - 12:26 ·
1angel

{-49-}{-41-}

1401/03/21 - 12:26 ·
Amiiir

وقتی ققنوس وارد شهر میشه چی؟؟؟

1401/03/21 - 15:43 ·
1angel

همه دستاشونو میبرن {-11-}

1401/03/21 - 17:46 ·
Mahpar

{-7-}شهر سوخته میشه

1401/03/21 - 18:22 ·
Amiiir

شما دونفر از بس تو ذوقم زدین کسی بهم زن نمیده .. میخاین منو بیارین تو گروه ترشیده های چشم انتظار

1401/03/21 - 19:39 ·
1angel

ما ک داوطلب شدیم آستینامونا بالا بزنیم برات

1401/03/21 - 22:45 ·
Amiiir

نمیخاد کاری کنین ...فقط من هرچی میگم شما بگین افرین و احسنت

1401/03/21 - 23:00 ·
1angel

نمیشه باید یکی باشه قدم خیر برداره خخخ

1401/03/21 - 23:03 ·
Amiiir

خودم فلج نیستم ... شما فقط تشویقم کنین

1401/03/21 - 23:28 ·
1angel

عه ما فکر کردیم که هستی {-18-}

1401/03/21 - 23:29 ·
Mahpar

چای و شیرینی خوردنش با ما{-18-}

1401/03/21 - 23:29 ·
1angel

فکر کرد بخاطر این داریم میریم {-18-}

1401/03/21 - 23:31 ·
Mahpar

والا{-18-}

1401/03/21 - 23:32 ·
1angel

حالا نترشیدی {-18-}

1401/03/21 - 23:33 ·
Amiiir

منکه میدونم جواب طرف منفی هستش شما که دارین چایی و شیرینی کوفت میکنین زه موز واسه من بردارین ...فقط موز

1401/03/21 - 23:38 ·
1angel

خودت مگه دست نداری به ما چه {-32-}

1401/03/21 - 23:40 ·
Amiiir

درد ... من دارم با دختره حرف میزنم ... خبر مرگت تک خوری نکن تا لوز المعده شیرینی تو حلقته یه موز واسه من بردار

1401/03/21 - 23:42 ·
1angel

ما تو کار شخصیت دخالت نمیکنیم ،،،

1401/03/21 - 23:44 ·
Amiiir

منو باش که تورو بردم واسه خاستگاری ... یه موز واسه من تو کیفت نگه نمیداری بعد خاستگاری بخورم

1401/03/21 - 23:48 ·
Mahpar

من‌دو سه تا بر میدارم .چون موز ندوست

1401/03/21 - 23:50 ·
1angel

اون موقع تو شکست خوردی نباید چیزی بخوری

1401/03/21 - 23:51 ·
Amiiir

به این میگن رفیق خوب ...یاد بگیر فرشته ماهپری نصف توئه ...اول خوب خودشو سیر میکنه بعد بفکر منه و واسم موز برمیداره

1401/03/21 - 23:51 ·
1angel

کم نیست مهتاب {-16-}

1401/03/21 - 23:51 ·
Amiiir

تو کارای ماهپری دخالت نکن خبرت

1401/03/21 - 23:53 ·
1angel

با آبروی من بازی نکنید زشته {-31-}

1401/03/21 - 23:55 ·
Amiiir

از چشات خون بباره از موزا بهت نمیدم

1401/03/21 - 23:55 ·
1angel

جرات داری

1401/03/21 - 23:56 ·
Amiiir

کسی که از ماهپری نمیترسه از هیچ بنی بشری نمیترسه...

1401/03/21 - 23:58 ·
1angel

مهتاب گفت ۳ تا بر میداره نگفت به تو میده

1401/03/21 - 23:59 ·
Mahpar

قال امیر{-18-}

1401/03/21 - 23:59 ·
Amiiir

اومد پی وی گفت فرشته بمیره پوست موز رو بهش نمیدم چه برسه خود موز... گفت هرسه تا موز مال خودت

1401/03/22 - 00:01 ·
1angel

نخیر مهتاب اینجوری نیست میشناسمش ، حاضره خودش نخوره ولی دوستاش بخورن {-18-}

1401/03/22 - 00:03 ·
Amiiir

منم دوستشم...بی من هرگز

1401/03/22 - 00:06 ·
Mahpar

بچه ها

ببینید چقدر کش رفتم .دعوا نکنید

پست ببنید {-18-}

1401/03/22 - 00:06 ·
1angel

ب خودت امید بده خخ

1401/03/22 - 00:07 ·
Mahpar

نه فری منو خوب نشناختی {-18-}

1401/03/22 - 00:08 ·
1angel

نا امیدم نکن مهتاب {-18-}

1401/03/22 - 00:09 ·
Mahpar

فقط رو موز ناامبدت نمیکنم ..قول میدم{-38-}

1401/03/22 - 00:10 ·
Amiiir

1401/03/22 - 00:11 ·