هروقت از دست كسی که دوسش داری ناراحت شدی ، يه نفس عميق بكش .. چشمات رو ببند و به اين فكر كن که چه حسی پيدا می كنی اگه وقتی چشماتو باز كردی ببينی ديگه نفس نمی كشه و نيست که بخوای عصبانيتت رو سرش خالی كنی !! اونوقت ببين بازم می تونی چشماتو باز كنی و بغلش نكنی ؟!


2022/06/11 - 12:42
پیوست عکس:
IMG_20220603_233654_832.jpg
IMG_20220603_233654_832.jpg · 1280x1149px, 90KB