من روزهای خوب را ،
من آرزویِ تمامِ مردمِ سرزمینم را آرزو میکنم...
و میدانم که یکی از این روزهای بهاری، تمامِ اتفاقاتِ خوب خواهند افتاد و درختانِ تحول ، جوانه خواهند زد ...
من بالای آسمانِ این شهر ، خدایی را دیده‌ام که هر غیر ممکنی را ممکن میکند ، میدانم روزی میرسد که خاطرات روزهای سخت را مرور خواهیم کرد ، نفسی عمیق خواهیم کشید و آرام , زمزمه خواهیم کرد ؛ " تمام شد "...

من به معجزه‌ی امید و عشق ،
من به بزرگیِ پروردگارم ایمان دارم ...


angel#

2022/06/11 - 23:13
پیوست عکس:
IMG_20220611_231340_067.jpg
IMG_20220611_231340_067.jpg · 640x640px, 46KB
دیدگاه
Amiiir

افرین

1401/03/21 - 23:40 ·
1angel

برام فلافل درست میکنی

1401/03/21 - 23:52 ·
Amiiir

100 درصد... تو بگی ف من فلافل رو درست کردم ...فقط منو نخور

1401/03/21 - 23:53 ·
1angel

مرسی مهربون {-35-}

1401/03/21 - 23:55 ·
Amiiir

بی عمت هرگز...سفارش شده توسط عمه ت هستی

1401/03/21 - 23:56 ·
1angel

کوفتو عمه

1401/03/21 - 23:57 ·
Amiiir

فرشتع امروز روز جهانی فلافل بود

1401/03/22 - 13:53 ·
1angel

خدایی

1401/03/22 - 18:21 ·
Amiiir

خدایی امروز روز فلافله ...برو نت بگرد

1401/03/22 - 18:58 ·
1angel

ببین فلافل روز داره تو روز نداری {-11-}

1401/03/22 - 19:42 ·