اینکه یه زمانی مهم بودین دلیل نمیشه همیشه مهم بمونین من آدمی رو میشناختم که برای دیدنش کلی ذوق و شوق داشتم اما الان میبینمش راهمو کج میکنم...

2022/06/12 - 00:51