نوشته بود آدم امن و‌ صمیمی تو زندگیت داشتن یعنی:«یکی مثلِ خودت برایِ خودت!» و این قشنگترین تعریفی بود که خوندم!(:2022/06/12 - 13:09
پیوست عکس:
IMG_20220612_004831_363.jpg
IMG_20220612_004831_363.jpg · 640x640px, 71KB