داریوش فرهنگ تو یکی از مصاحبه‌هاش میگه:

«عشق فقط جاییش غم داره که تو واسه دوست داشتنش همه کار میکنی اما اون حتی تلاش نمیکنه نگهت داره..!»2022/06/13 - 01:02