آشیانه‌اے امن باش. روزے پرنـבه‌اے בر تو،
زنـבگے را مطمئن خواهـב یاـ؋ـت …


2022/06/15 - 21:30
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۵_۲۱۳۱۳۳.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۵_۲۱۳۱۳۳.jpg · 1080x1060px, 439KB
دیدگاه
-extraordinary-

{-41-}

1401/03/25 - 21:35 ·
roya15

لایک قشنگه

1401/03/25 - 21:38 ·
yasi

مث همیشه قشنگ عزیزم{-41-}

1401/03/25 - 22:25 ·
kati20

نگین جون{-41-}

1401/03/25 - 23:05 ·
kati20

نگاهت قشنگه رها جان{-41-}

1401/03/25 - 23:05 ·
kati20

مثل همیشه نگاهته که قشنگه یاسی جانم{-41-}

1401/03/25 - 23:05 ·
hadi-ka

عالی کتی جااانم{-41-}

فقط قرار بود لحظه ای نگاهت کنم
و ناخواسته یک عمر عاشقت شدم..{-41-}

1401/03/26 - 00:03 ·
kati20

فداتم عزیزم{-41-}

آدَميزاد وقتی ‹‹يكيــــ رو›› دوست داره
از اون ‹‹زيبـــــاتَر ›› براش‌ وجود نداره
مثل ‹‹تُـــــو›› برایِ‌ مَن♥️

1401/03/26 - 00:05 ·
hadi-ka

ای جونم کژالم{-41-}
بـه‌تــوکه‌فکرمی‏کنم
پـُرمی‏شم‌ازحس‌خوشی
وهرچه‌حسِ‌خوب‌ریخته‌می‏شوددر جانـــــم ..{-41-}♥️

1401/03/26 - 00:06 ·
kati20

♥️♥️

1401/03/26 - 00:07 ·
hadi-ka

{-41-}{-41-}

1401/03/26 - 00:09 ·