نتونستن گاهی اوقات کلمه ی غم انگیزیِ،

گاهی اوقاتم خیلی شیرینه!
مثلا وقتی کسیُ دوست داریُ
نمیتونی بهش بگی خیلی غم انگیزه... یا مثلا وقتایی که حرفی تو دلت سنگینی میکنه و نمیتونی به زبون بیاریش...
اما یه وقتایی نتونستن خیلی شیرین میشه... مثلا وقتایی که نمیتونین ازهمدیگه بگذرین، وقتایی که نمیتونین دوری همو تحمل کنین، وقتایی که نمیتونین عاشق هم نباشین...!


2022/06/16 - 12:45
پیوست عکس:
IMG_20220613_215339_544.jpg
IMG_20220613_215339_544.jpg · 1280x1280px, 114KB