معر؋ـت بـہ ذاتِ آבماست...
نـہ پیشینه...
نـہ جایگاـہ פּ نـہ نسبت...!
معر؋ـت،
یـہ چیزے شبیهِ یـہ مهره‌ی....
یاقوتے رنگه....
کـہ בور قلب بعضی‌هامون هست....
پیوستـہ بـہ یـہ نخِ نامرئی...!
בورِ قلب ِ بعضی‌هامون نه!
بیخوבے تو آבما בنبالِ توجیـہ نگرבین...!
معر؋ـت بـہ ذاتِ آבماست...


2022/06/16 - 12:57
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۱۳۰۰۰۰.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۱۳۰۰۰۰.jpg · 1080x1329px, 274KB
دیدگاه
hadi-ka

زیبا مث نگاهت کتی جاانم{-41-}
تـــــــو نهایے ترین حسِ خواستنِ مَنی
با تو به بے نهایت میرسم..{-41-}

1401/03/26 - 13:08 ·
kati20

زیبا وجودته عزیزم{-41-}

من صدایِ نفست را
سلامی می‌دانم که آفتاب
اولین بار
به دانه یِ گندم داد ...!♥️

1401/03/26 - 13:09 ·
hadi-ka

دلبرجااانم
تو را ..
" عاشقانه تر دوست خواهم داشت..{-41-}

1401/03/26 - 13:11 ·
kati20

عزیزدلمی {-41-}{-41-}

1401/03/26 - 13:12 ·
hadi-ka

♥️♥️

1401/03/26 - 13:13 ·