ما آבمها בوتا سبـב بهمون آویزونه،
یکے پشتمون، یکے جلومون.
خوبی‌هامونو مینـבازیم تو سبـב جلویی...
بـבی‌هامون تو سبـב پشتے و..
وقتے تو مسیر زنـבگے راـہ میریم ؋ـقط בو چیز می‌بینیم.
خوبی‌هاے خوבمونو פּ عیب‌هاے نـ؋ـرجلویی!


2022/06/19 - 12:30
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۲۱۰۷۳۵.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۲۱۰۷۳۵.jpg · 1080x1339px, 486KB
دیدگاه
yasi

لایکی گلم{-41-}

1401/03/29 - 12:36 ·
kati20

فداتم عزیزم{-41-}

1401/03/29 - 12:39 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-49-}

1401/03/29 - 12:49 ·
kati20

{-49-}

1401/03/29 - 12:50 ·
dr_davod300

قشنگ بود...

1401/03/29 - 15:43 ·
kati20

ممنونم.. نگاهتون قشنگه.. {-35-}

1401/03/29 - 15:44 ·
dr_davod300

تشکر ...{-35-}

1401/03/29 - 15:45 ·
hadi-ka

زیبا مث نگاه قشنگت کتی جااانم
ک هیچوقت سبد پشتمو ندیدی..{-41-}

1401/03/29 - 16:43 ·
kati20

فداتم عزیزم.. {-41-}

♥️ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ♥️

دنیا رو نمی‌دونم ، ولی من دورِ تو میگردم♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1401/03/30 - 13:18 ·
hadi-ka

خدانکنه کتی خانوممم{-41-}
کلی دلیل واسه دوست داشتنت هست
اما من بی دلیل دوستت دارم..{-41-}♥️

1401/03/30 - 13:22 ·
kati20

♥️♥️

1401/03/30 - 13:22 ·
hadi-ka

{-41-}{-41-}

1401/03/30 - 13:24 ·