میخوام اینو بفهمی
که همیشه جان آدم ها آخرین چیزی نیست که میتوانی ازشون بگیری گاهی اوقات لبخند آخرین دارایی آدم هاست...
2022/06/19 - 18:58
پیوست عکس:
۲۰۲۲۰۶۰۳_۱۱۵۳۱۰.jpg
۲۰۲۲۰۶۰۳_۱۱۵۳۱۰.jpg · 720x1420px, 432KB