اگـہ تلخ ترین چیزے کـہ خورבے قهوست،
قهوـہ برات تلخ ترین چیز בنیاست.
اگـہ بـבترین בرבے کـہ کشیـבے בنـבون בرבه،
בرבش برات بـבترین בرב בنیاست.
اگـہ بـבترین انـבوهے کـہ בیـבے از בست בاבنه،
انـבوهش برات بـבترین انـבوـہ בنیاست.
ما تصورے از چیزایے کـہ تجربـہ نکرבیم نـבاریم
ولے مرבمو براے همونا قضاوت میکنیم


2022/06/20 - 13:29
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۲۱۰۶۴۸.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۲۱۰۶۴۸.jpg · 1080x1065px, 291KB
دیدگاه
hadi-ka

عالی مث چشای قشنگت کتی جااانم{-41-}
‏صدات جوری آرومم کرده
که گور بابای هر چی مسکنه..{-41-}

1401/03/30 - 13:32 ·
kati20

عالی بودنته{-41-}

گاهی دوستت دارم ...
و گاهی دوست ترت می دارم ...
میانگین را ڪه در نظر بگیری
دیوانه ات هستم ...♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1401/03/30 - 13:39 ·
hadi-ka

دوست داشتنت دليل نميخواد
دوست داشتنت يه اتّفاق بود كه
بي خبر آمد وتمام حُفره هاى قلب مرا پركرد ..{-41-}
عااشقتم کژاالم..{-41-}

1401/03/30 - 13:41 ·
kati20

فداتم{-41-}

1401/03/30 - 13:41 ·
hadi-ka

دوراز جوونت باوانگم..{-41-}{-41-}

1401/03/30 - 13:43 ·
yasi

عالی و تصویرش عالی تر {-29-}

1401/03/30 - 13:51 ·
kati20

عالی نگاه مهربونته عزیزم.. ممنونم{-41-}

1401/03/30 - 13:54 ·
yasi

خواهش عزیزم{-41-}

1401/03/30 - 13:57 ·