ما تمامِ فاصله‌ها را
در دلتنگی‌مان زیسته‌ایم...


2022/06/20 - 19:48 در گروه سیمرغ
دیدگاه
Sama

چرا کامنتاتو بستییییییییییی

1401/04/1 - 17:01 ·
yasi

من کامنت بستم تو چرا کامنت گذاشتی {-18-}

1401/04/1 - 17:39 ·
yasi

یییییییی آخر بستی بنظرم خیلی معنی خوبی نمیده{-36-}

1401/04/1 - 17:40 ·
Sama

من نگرانتم بفهم {-18-}

1401/04/1 - 17:58 ·
Sama

اره اره هر چی تو بگی {-18-}

1401/04/1 - 17:58 ·
yasi

این فراتر از نگرانیه{-18-} فهمم ک میدونی خراب شده{-7-}

1401/04/1 - 17:59 ·
yasi

من تو رو میشناسم میدونم چی بود{-18-}

1401/04/1 - 18:00 ·
Sama

اره از وقتی جنونت عود کرد {-18-}

1401/04/1 - 18:00 ·
Sama

نوش جونت {-18-}

1401/04/1 - 18:01 ·
yasi

دِ بیا مجنون هم شدم

1401/04/1 - 18:05 ·
Sama

از نوع... {-33-}

1401/04/1 - 18:05 ·
yasi

{-a85-}

1401/04/1 - 18:07 ·
Sama

{-56-}

1401/04/1 - 18:10 ·
Farid

هرگز تو شرایطی
رو رها نمی کنم. ❤
خدا نکنه دلتنگ باشی {-41-}

1401/04/4 - 14:33 ·
yasi

خنده ات می بَرَد از سینه دو عالم غم را..❤ قربونت عزیزدلم{-41-}

1401/04/4 - 15:13 ·
Farid

خدا نکنه نازگلم{-41-}

1401/04/4 - 15:16 ·

باز نشر توسط