[لینک ضمیمه]

چرا تنها تو از میان آבمیان
هنـבسـہ ے حیات مرا בر هم مے ریزی
پا برهنـہ
بـہ جهان کوچکم وارב مے شوی
בر را مے بنـבے פּ من
اعتراضے نمے کنم؟
چرا تنها تو را בوست בارم
و مے خواهم؟

2022/06/21 - 01:30
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۲۱۰۵۲۳.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۶۱۶_۲۱۰۵۲۳.jpg · 1080x1250px, 144KB
دیدگاه
hadi-ka

زیبا و دوس داشتنی مث چشاای قشنگت{-41-}♥️
اتفاق خوب زندگیم..کتی خاانوممم♥️{-41-}
از وقتی اومدی کنارت غرق حال خوبم
با تو تموم لحظه هام بوی خوشبختی میده..
با تو همه چی یه جور دیگه ای قشنگه..♥️
با تو بهترین حس زندگیمو دارم..♥️ ‌ ‌
شدی با ارزش ترین تیکه پازل زندگیم
که من اگه ‌صدبار هم برگردم باز تورو انتخاب میکنم
توی تموم این دنیا تو تنها دوست داشتنیه منی
تو امروز و فردای منی..♥️
مرسی به خاطر وجودت..♥️
به خاطر حضورت که تو قلبم همیشگیه
تو تعریف نشدنی ترین حس برای منی
همیشه بخند و همونی باش که
از نگاه کردن بهش سیر نمیشم..
من خدارو برای داشتنت ، برای هر لحظه در کنارم بودنت شکر میکنم..
بمونی برام دلیل زندگیم..{-41-}♥️
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ .

1401/03/31 - 08:52 ·
kati20

فداتم عزیزم{-41-}
شرمندم نکن دیگه{-44-}

♥️ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ♥️

این دل ❤️میرود
جان میدهد
ضعف می کند
جانــــــــــــــــــــا برای
خنده اتـــــــــــــــــــ..♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1401/03/31 - 13:46 ·
hadi-ka

وابستس تمومِ لحظه های زندگیم
بِه خندِه هات..!
عاشقانه دوستت دارم♥️{-41-}

1401/03/31 - 19:19 ·
kati20

♥️♥️

1401/03/31 - 20:38 ·

باز نشر توسط