.

2022/06/22 - 13:06
پیوست عکس:
20220617_110814.jpg
20220617_110814.jpg · 720x994px, 224KB
دیدگاه
REXZA

{-a145-}

1401/04/1 - 13:11 ·
1angel

دیگه اون روزا تموم شده آدما خیلی فرق کردن

1401/04/1 - 13:12 ·
REXZA

تغییر همیشه بوده و خواهد بود

1401/04/1 - 13:14 ·
1angel

بله متاسفانه ، ولی میشد ک نشه

1401/04/1 - 13:16 ·
REXZA

اگه میشد که هنوز ساکن غارها بودیم

1401/04/1 - 13:17 ·
1angel

تغیر آدما کاش اتفاق نمی افتاد ، نه نوع و سبک زندگی کردنشون

1401/04/1 - 13:40 ·
REXZA

مشکل دقیقا همینجاست

1401/04/1 - 13:46 ·
1angel

عکس جدیدت مبارک ، با مزه هست

1401/04/1 - 14:39 ·
REXZA

واسه تنوع تغییرش دادم
مرسی

1401/04/1 - 15:10 ·
1angel

کار خوبی کردی

1401/04/1 - 16:40 ·