خسته از عمری زمستانم


بهارم می شوی..؟!!

2022/06/23 - 22:12
پیوست عکس:
IMG_20220623_221712_415.jpg
IMG_20220623_221712_415.jpg · 735x843px, 144KB
دیدگاه
Amiiir

ولی پاییز قشنگتره

1401/04/2 - 22:36 ·
ms32

اره فصل قشنگیه

1401/04/2 - 22:41 ·
Amiiir

پس چرا نوشتی بهارم میشوی

1401/04/2 - 22:46 ·
ms32

بعد فصل سخت بهار میاد
بهار میاد ک آدم امیدوارتر می شه ب زندگی

1401/04/2 - 23:21 ·
roya15

پاییز قشنگ تره {-34-}

1401/04/3 - 00:13 ·
ms32

شماها با من لج کردید حرفی ندارم

1401/04/3 - 05:35 ·
roya15

آخه من بچه پاییزم {-29-}

1401/04/3 - 08:46 ·
ms32

چ ربطی داره منم پاییزم

1401/04/3 - 09:26 ·
roya15

خو فقط شعر و جمله های عاشقونه
ب پاییز میاد {-34-}

1401/04/3 - 09:29 ·
ms32

برو پی کارت

1401/04/3 - 09:40 ·
roya15

{-34-}

1401/04/3 - 09:43 ·