اینا میخوان از چشمام تورو بندازنت نمیدونن چشامی!
نمیدونن تو باشی نباشی بازم توی دلم باهامی…
تو هم اشک تو چشمای من شدی هم دلیل خنده هامی!
دنیارو بگردم مثل تو نیست آخه دنیامی…

2022/06/25 - 10:07
پیوست عکس:
Screenshot_20220420-214904_Instagram.jpg
Screenshot_20220420-214904_Instagram.jpg · 1080x1920px, 330KB