سکوت بهترین جواب برای کسانیست که ارزش کلماتت رو نمیدونن.
2022/06/25 - 10:55