پیوست عکس:
IMG_20220625_152327_687.jpg
IMG_20220625_152327_687.jpg · 1070x711px, 86KB
دیدگاه
yasi

بقول سعدی من ز فکر تو حتی به خود نیز نمیپردازم❤ عالی عزیزم{-29-}

1401/04/4 - 15:38 ·
Farid

عشق رو کردم
و شدی ...
عالی تو قلبم ناز بانوی من {-29-}

1401/04/4 - 15:41 ·
Sama

لحظه هاتون سرشار از عشق {-35-}

1401/04/4 - 15:43 ·
yasi

قربونت سماجون همچنین واسه خودت {-41-}

1401/04/4 - 15:44 ·
Farid

سلام
خوبی؟
و همچنین دوست خوبم {-29-}

1401/04/4 - 15:45 ·
Sama

فدات مهربون {-41-}

1401/04/4 - 15:45 ·
Sama

سلام فرید
مرسی تو خوبی
مث همیشه محبت داری ممنون {-35-}

1401/04/4 - 15:46 ·
yasi

خدا رو شکر سما انگار باز باهام مهربون شدی {-a105-}

1401/04/4 - 15:48 ·
Farid

زنده باشی شکر بخوبی دوستان{-35-}

1401/04/4 - 15:48 ·
Sama

عه یاسی جان من و نامهربونی؟ اصن بهم میاد زشته نزن این حرفا رو {-34-}

1401/04/4 - 15:50 ·
Sama

خوب و خوش باشی در کنار یاسی
چشم بد دور

1401/04/4 - 15:51 ·
yasi

اصن امکان نداره سما نامهربون بشه اونم با من {-34-} اصنم مهم نی من چکار کرده باشم{-7-}

1401/04/4 - 15:52 ·
Farid

منم ک اصلا خبر ندارم {-39-}

1401/04/4 - 15:54 ·
yasi

∂ғάяί
برات میگم عزیزم{-7-}

1401/04/4 - 15:56 ·
Sama

همینو بگو {-27-} لحظه ای بود اشکال نداره ماهی یبار پیش میاد {-33-}

1401/04/4 - 15:57 ·
Sama

فرید بیشتر مراقبش باش {-7-}

1401/04/4 - 15:57 ·
yasi

میدونم درک میکنی سماجونم{-49-}

1401/04/4 - 15:58 ·
Sama

چاره دیگه ای ندارم {-11-}

1401/04/4 - 16:00 ·
yasi

اصن دوستت دارم سما {-7-} فک نکنی باج بود حس قلبی بود

1401/04/4 - 16:02 ·
Farid

والا من مراقبشم سما
یاسی مراقب من نیست{-38-}

1401/04/4 - 16:02 ·
Farid

үάşίღ
کامل بگی براما عشقم {-26-}

1401/04/4 - 16:03 ·
yasi

فرید{-16-}

1401/04/4 - 16:04 ·
Sama

فدای تو مهربون من بیشتر باج هم اگه هست دلنشینه {-41-}

1401/04/4 - 16:04 ·
Farid

үάşίღ
عه لو نده ک عزیزدلم {-54-}

1401/04/4 - 16:04 ·
yasi

حالا کامل کامل ک نه خلاصه میگم {-32-}

1401/04/4 - 16:05 ·
Sama

عه فرید راس میگی
یاسی من الان در نقش چی باشم {-38-}

1401/04/4 - 16:06 ·
yasi

خدا نکنه سماجون قبلی ها ک شوخی بود تو یه دوست عالی واسم {-41-}

1401/04/4 - 16:07 ·
Sama

کامل بگو براش بزار شناختتون بیشتر بشه {-18-}

1401/04/4 - 16:08 ·
yasi

فرید برا لو ندادن باج میخام{-7-}

1401/04/4 - 16:08 ·
yasi

سما تو همون نقش رفیق من داشته باش لامصب شک داری{-15-}

1401/04/4 - 16:08 ·
yasi

میشناسه کامل {-18-}

1401/04/4 - 16:09 ·
Sama

قربونت برم دوست ن خواهریم {-41-} عالی تویی و معرفت و مهربونیت

1401/04/4 - 16:09 ·
Sama

چش چش حواسم هس پس خاهر شوهرت کیه{-27-}

1401/04/4 - 16:10 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم چی بهتر از این ک خواهرمی{-41-} قربونت سماجون

1401/04/4 - 16:11 ·
yasi

سما نگران نباش دارم{-7-}

1401/04/4 - 16:11 ·
Sama

عزیزدلمی تو {-41-}اصن بلاکی و جنون و حذف و همه رو یادم رفت {-11-}

1401/04/4 - 16:13 ·
Sama

خب خیالم راحت شد {-7-}

1401/04/4 - 16:13 ·
Farid

үάşίღ
یا حضرت تیر کمون بازم باج چشم خانومم{-52-}

1401/04/4 - 16:14 ·
yasi

خوبه سما یادت رفت{-24-} اره خیالت راحت راحت هستن

1401/04/4 - 16:20 ·
yasi

∂ғάяί
اره عشقم از تو باج نگیرم از کی بگیرم{-7-}

1401/04/4 - 16:21 ·

باز نشر توسط