رضا عکست مبارک

2022/06/25 - 23:14
دیدگاه
REXZA

منو میگی؟

1401/04/4 - 23:19 ·
1angel

غیر تو کسی هست

1401/04/4 - 23:20 ·
REXZA

رضا زیاد هست

1401/04/4 - 23:23 ·
1angel

تو آنلاینی ها تو هستی الان {-7-}

1401/04/4 - 23:23 ·
1angel

غیر تو رضا نمیشناسم

1401/04/4 - 23:24 ·
REXZA

آنلاینی زیرابی زیاده

1401/04/4 - 23:29 ·
REXZA

کار و بارت درست شد؟

1401/04/4 - 23:29 ·
1angel

با اونا کار ندارم ،، منظورم ب خودت بود ، میخاستم اذیتت کنم

1401/04/4 - 23:31 ·
1angel

هنوز نه

1401/04/4 - 23:32 ·
REXZA

ای بابا چرا همه میخوان اذیتم کنن{-28-}

1401/04/4 - 23:33 ·
1angel

خخخخ
خدایی چرا بقیه لامپا خاموشه{-18-}

1401/04/4 - 23:34 ·
REXZA

همون روشنه رو ببین
آخه چیکار بقیه داری

1401/04/4 - 23:38 ·
1angel

ذهنمو مشغول کرده خخخ

1401/04/4 - 23:44 ·
REXZA

ترجیح میدی همه روشن باشن یا اون یکی هم خاموش بشه

1401/04/4 - 23:47 ·
1angel

ذهنمو بیشتر درگیر کردی احسنت بهت

1401/04/4 - 23:48 ·
1angel

همه رو روشن کن {-18-}

1401/04/4 - 23:49 ·
REXZA

بعد دیگه نمیشه پیدام کنی{-7-}

1401/04/4 - 23:54 ·
1angel

نور ازت میباره گم نمیشی خخ

1401/04/4 - 23:55 ·
REXZA

{-44-}

1401/04/4 - 23:59 ·
1angel

امشب از ذوق خابت نمیبره خخخ

1401/04/5 - 00:01 ·
REXZA

اره همه جا نورانیه کل محل بیخواب میشن

1401/04/5 - 00:03 ·
1angel

بزار مردم بخابن {-18-}

1401/04/5 - 00:04 ·
REXZA

مردم بخوابید{-15-}

1401/04/5 - 00:05 ·
1angel

خابیدن {-18-}

1401/04/5 - 00:06 ·
REXZA

اره دیدی {-62-}

1401/04/5 - 00:07 ·
1angel

اره ترسیدن ازت {-18-}

1401/04/5 - 00:08 ·
REXZA

نه برقا رفت

1401/04/5 - 00:11 ·
1angel

من کلیدا رو زدم {-18-}

1401/04/5 - 00:12 ·
REXZA

افتخار میکنم بهت
کاش روشن بودم و این لحظه رو میدیدم

1401/04/5 - 00:13 ·
1angel

ی چراغت روشنه که

1401/04/5 - 00:14 ·
REXZA

همه کلیدا رو زدی

1401/04/5 - 00:32 ·
REXZA

من برم بکپم
شبخوش

1401/04/5 - 00:33 ·
1angel

صبحت بخیر

1401/04/6 - 00:15 ·
REXZA

{-8-}

1401/04/6 - 01:14 ·
1angel

{-7-}

1401/04/6 - 10:44 ·