.

2022/06/25 - 23:17
پیوست عکس:
20220623_232553.jpg
20220623_232553.jpg · 720x734px, 182KB
دیدگاه
Amiiir

دیسک کمر گرفتم ولم کن ...مثل کنه بمن چسبیدی

1401/04/4 - 23:26 ·
1angel

ناقصم ک هستی

1401/04/4 - 23:31 ·
Amiiir

اره متاسفانه... دیگه به روم نیار ...پشتت رو بکن بمن و حرفاتو بزن نمیخام خجالت بکشم

1401/04/4 - 23:32 ·
1angel

باشه پشت کن حرفامو بزنم{-18-}

1401/04/4 - 23:35 ·
Amiiir

چشامو میبندم بگو خبرت

1401/04/4 - 23:37 ·
1angel

خیلی کچل و چاقی

1401/04/4 - 23:43 ·
Amiiir

زیر چشمی نگات کردم خیلی نامردی نمیبخشمت

1401/04/4 - 23:45 ·
1angel

قرار بود برنگردنی

1401/04/4 - 23:47 ·
Amiiir

یه لحظه بوی فلافل از سمت تو اومد نگاه کردم ببینم از کجاست

1401/04/4 - 23:49 ·
1angel

کارد بخوره ب شکمت
گرفتی واسه منم بگیر

1401/04/4 - 23:51 ·
Amiiir

میدونم ... من واسه تو میخاستم بگیرم ...مثل کفتار می مونی

1401/04/4 - 23:55 ·
1angel

سس قرمز تندم بزنه روش حواست باشه{-18-}

1401/04/4 - 23:57 ·
Amiiir

کاهو یا کرفس کدومشون توش باشه ...خیارشور چی

1401/04/5 - 00:00 ·
1angel

کاهو و کرفسم هم مگه میریزن

1401/04/5 - 00:02 ·
Amiiir

کاهو... گوجه... خیار... بعضی وقتا که کاهو ندارن کرفس یا خیارشور میزنن

1401/04/5 - 00:03 ·
1angel

اینجا هیچ کدومو نمیریزن
گوجه و خیارشور فقط

1401/04/5 - 00:05 ·
Amiiir

نه اینجا خیارشور واسه همبرگر و سوسیس میریزن ... به هر حال 20 تومن بهم بده تا واست یکی بخرم

1401/04/5 - 00:07 ·
1angel

تو کردستان اومدم ساندویج خوردم توش همه چیز بود
ی بار نشد بگی باشه خسیس

1401/04/5 - 00:10 ·
1angel

[لینک ضمیمه]

1401/04/5 - 00:17 ·
Amiiir

یکی از اهنگای خیلی ضعیفش بود باهاش حال نکردم یه بار بیشتر گوشش نکردم

1401/04/5 - 00:53 ·
1angel

گوش کردم قشنگ بود

1401/04/6 - 00:14 ·
1angel

عجقت چرا ناراحته، برو باهاش حرف بزن

1401/04/6 - 00:34 ·
Amiiir

کی

1401/04/6 - 00:35 ·
Amiiir

از سعید جدا شدم ...این افسردگی بعد قطع رابطه هستش

1401/04/6 - 00:35 ·
Amiiir

مرده شور عجق دروغیشو ببره ... بهم خیانت کرد من طاقت خیانت ندارم

1401/04/6 - 00:37 ·
1angel

حالش خوب نبود انگار از پستاش دیدم

1401/04/6 - 00:39 ·
Amiiir

تو کار مردم دخالت کنی خودت ضربه میخوری ... اینو هیچ وقت یادت نره

1401/04/6 - 00:41 ·
1angel

میدونم دلم میسوزه

1401/04/6 - 00:47 ·
Amiiir

کسی دلش به حال خودت نمیسوزه...اینجا همه فیک هستن

1401/04/6 - 00:49 ·
1angel

اره میدونم اینجا هم بدتر از دنیای واقعیه ...توام فیکی یا اصل

1401/04/6 - 00:51 ·
Amiiir

99 درصدم فیکه.. فقط بدون پسرم و اهنگ چاوشی میپسندم همین ...بقیه کلا فیکه

1401/04/6 - 00:56 ·
1angel

کاری ب بقیش ندارم ...میدونم فسیلی

1401/04/6 - 00:58 ·
Amiiir

نه بابا اونقداهم فسیل نیستم

1401/04/6 - 01:03 ·
1angel

هستی میشناسمت

1401/04/6 - 01:06 ·