یه دختر میتونه باهات قهر باشه و نپذیره که باهات قهره. ولی تو باید علت قهرشو تشخیص بدی و همچنان که تاکید میکنه من قهر نیستم، از دلش در بیاری.
آره تو باید علم غیب داشته باشی2022/06/27 - 10:36 در نمکستان
دیدگاه
yasi

قهر نیس دلخوره شاید{-34-}

1401/04/6 - 10:38 ·
asheg12

خدایی این یکیو بدون تعصب بگو
باخودتون چند چندین{-7-}

1401/04/6 - 10:40 ·
yasi

خدایی من خودم حرفم رک میگم حتی دلیل ناراحتیم اصنم بنظرم ما خانما پیچیده نیستیم فقط تفاوت باعث میشه متوجه منظور هم نشیم{-7-}

1401/04/6 - 10:47 ·
asheg12

نیازبه انرژی نوع 2 در خانما زیاده نسبت به اقایون

1401/04/6 - 10:48 ·
yasi

انرژی نوع 2{-30-}

1401/04/6 - 10:48 ·
asheg12

مامحتاج به دونوع انرژی داریم نوع1=همون خوردوخوراک
نوع2=نیاز به تعریف وتمجیدواینجورچیزا

1401/04/6 - 10:54 ·
yasi

من همون نوع 1 ترجیح میدم{-18-}
ولی نوع 2 به دلیل این هس آقایون احساساتشون ابراز نمیکنن و متاسفانه جوری برخورد شده خانما نیاز داشته باشن تا ازشون تعریف بشه

1401/04/6 - 10:57 ·
asheg12

اگه نوع 1 رو برای اقایون فراهم کنی نوع 2 رو همیشه براتون فراهم میکنن {-18-}

1401/04/6 - 10:59 ·
yasi

عجبا{-18-}

1401/04/6 - 11:00 ·
asheg12

{-33-}{-33-}

1401/04/6 - 11:00 ·