تو در منی‌
مثل عكس ماه در بركه،
در منی
و دور از من...
Novan - Doosam Dari (128).mp3 · 3.1MB
2022/06/28 - 07:26
پیوست عکس:
photo_2022-05-08_16-50-04.jpg
photo_2022-05-08_16-50-04.jpg · 1280x945px, 59KB
دیدگاه
fermesk

انگار رگ خوابمی{-37-}

بگو دوسم دارییی{-a187-}

1401/04/7 - 16:08 ·
eryt

چقدر حرف دل می زنه لامصب.خخخ

1401/04/7 - 17:02 ·
fermesk

بله
یکیم نگف دوسم داره{-a75-}

1401/04/7 - 17:27 ·
eryt

میگن رنگ رخساره خبر می دهدت از سر درون .خخخخ
انچه عیان هست چه حاجب به بیان هست.خخخخ
دوسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت دارمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

1401/04/7 - 18:18 ·
fermesk

ما فهممون دراین باره یکم کمه باس گفته هم بشع... ج....ن

1401/04/7 - 18:53 ·
eryt

عخی عخی باشه.خخخخ

1401/04/8 - 07:37 ·

باز نشر توسط