تا که دست میکشی رو سرم
‎جون میگیره کل تنم…

2022/06/28 - 16:14
پیوست عکس:
Screenshot_20220628-161659_Instagram.jpg
Screenshot_20220628-161659_Instagram.jpg · 1080x1920px, 397KB