سرگشته ی محضیم

و در این وادیِ حیرت
عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم...

2022/06/28 - 23:10
پیوست عکس:
IMG_20220628_172611_942.jpg
IMG_20220628_172611_942.jpg · 1080x1080px, 76KB
دیدگاه
Amiiir

لعنتی

1401/04/7 - 23:10 ·
ms32

چی شده عزیزم

1401/04/7 - 23:13 ·
Amiiir

خیلی قشنگ بود ...فاک

1401/04/7 - 23:14 ·
ms32

کاشکی همش اینطوری میبود نع؟؟

1401/04/7 - 23:15 ·
Amiiir

اره ... فک کنم تو کل کشور کمتر از دو سه نفر اینجوری باشن ...عاشق واقعی

1401/04/7 - 23:16 ·
ms32

{-36-}{-51-}

1401/04/7 - 23:18 ·
mahtaa-72

من دوست داشتنت را انتخاب کردم
در تاریکی شب
در خنکای صبح
در تنهایی پاییز
در تنهایی سرد زمستان
در عطش بی طاقت ظهر تابستان
من دوست داشتنت را انتخاب کردم

در میانه راه های پر پیچ
در مسیرهای ناخوانده
در اندوه های طولانی
و در شادی های کوچکم
من دوست داشتنت را انتخاب کردم


1401/04/8 - 00:46 ·
ms32

لایک ب وجودت

1401/04/8 - 00:47 ·
mahtaa-72

محبت داری،ممنون{-35-}

1401/04/8 - 00:48 ·
ms32

نوکرتم

1401/04/8 - 00:49 ·
kati20

لایک{-35-}

1401/04/8 - 01:38 ·
ms32

مرسی

1401/04/8 - 10:02 ·