2022/06/29 - 18:27
پیوست عکس:
20220629_182943.jpg
20220629_182943.jpg · 720x798px, 358KB
دیدگاه
mohsen3335

از یه بعد دیگه هم میشه بش نگاه کرد .اینکه
عشق کسانی ک هیچ تناسب و تشابهی با هم ندارن محکوم به شکسته

1401/04/8 - 18:36 ·
1angel

اره اینم میشه ، حالا جنبه مثبتشو گفته

1401/04/8 - 18:41 ·
emelia

منم همیشه عاشق خرسام{-60-}

1401/04/8 - 19:11 ·
mohsen3335

پس چرا اسمت پروانه نیست {-33-}

1401/04/8 - 19:12 ·
emelia

اسم مامانم پروانه است{-11-}

1401/04/8 - 19:14 ·
mohsen3335

چ جواب قانع کننده ای {-18-}{-18-}

1401/04/8 - 19:17 ·
emelia

{-12-}
حالشو ببر{-21-}

1401/04/8 - 19:19 ·
mohsen3335

یه صبا داشتیم . تو همونی ؟{-36-}

1401/04/8 - 19:20 ·
emelia

نه اون شوهر کرده رفته {-32-}

1401/04/8 - 19:21 ·
mohsen3335

واقعآ
شوهر پیدا میشه ؟{-18-}

1401/04/8 - 19:22 ·
emelia

اره بابا خیلی خر شانس بود
{-a109-}

1401/04/8 - 19:24 ·
mohsen3335

حالا گریه نکن ... شاید که تو هم شانس داشته باشی {-18-}

1401/04/8 - 19:26 ·
emelia

شانس من همون خرسه اس دیگه {-a152-}

1401/04/8 - 19:29 ·
mohsen3335

اونم ک شش ماه میخوابه معلومه ک چه بویی میده {-18-}{-18-}

1401/04/8 - 19:31 ·
emelia

عشق باید بو بده دیگه مگه بده {-11-}

1401/04/8 - 19:32 ·
mohsen3335

بو ک میده ولی گاه بوی چنله . گاه بوی گ .. ه میده {-18-}

1401/04/8 - 19:36 ·
1angel

الان ۶ ماه بیداریه خرسه {-18-}

1401/04/8 - 21:41 ·
emelia

خرس من ولی تو خوابه {-a181-}

1401/04/8 - 23:49 ·
1angel

بیدارش کن

1401/04/8 - 23:51 ·
Amiiir

چرا باید یه پروانه خرس رو دوس داشته باشه ؟؟؟

1401/04/9 - 00:05 ·
1angel

میبینی که نمیشه ، ی اشتباه بود

1401/04/9 - 00:07 ·
emelia

چراااا واقعاا{-28-}

1401/04/9 - 00:07 ·
Amiiir

گیرم همو دوس داشته باشن پروانه بخاد بوسش کنه خو اینجوری خرسه حسش نمیکنه یا خرسه بخاد پروانه رو بوس کنه اینجوری پروانه تلف میشه

1401/04/9 - 00:09 ·
Amiiir

خبرت وقتی میدونی نمیشه چرا پستش کردی

1401/04/9 - 00:09 ·
1angel

خدارو شکر کار به اونجاها کشیده نشد خخخ

1401/04/9 - 00:10 ·
Amiiir

خرسه دیگه چه خری بوده که در جواب دوس داشتن گفته ولم کن خوابم میاد...ادم اینقد ریلکس

1401/04/9 - 00:12 ·
1angel

فکر کنم فیک بود
چکار باید میکرد

1401/04/9 - 00:13 ·
Amiiir

شانس اوردی که هیچی از دستم برنمیاد وگرنه از فیس مینداختمت بیرون

1401/04/9 - 00:15 ·
1angel

دو روز نباشم دنبالم میگردی

1401/04/9 - 00:16 ·
Amiiir

کار عاشقان دنبال کردنه

1401/04/9 - 00:18 ·
1angel

قرصاتو نخوردی باز

1401/04/9 - 00:31 ·
Amiiir

خوب شد یادم انداختی

1401/04/9 - 00:32 ·
1angel

اصلا ب فکر خودت نیستی خخخ

1401/04/9 - 00:36 ·