:(


من اینجا نگران و دلتنگ تو انجا نگران و بی قرار در ساعت قرارمان
فاصله ها چه میخواهید از ما
انگار تمام کوههای یخ در مقابلم ایستاده اند
فقط میگویم مواظب خودت باش

:(
:(
:(

2022/06/30 - 20:20
پیوست عکس:
Pin by Gul wareen on Passion - Cute couple picture.jpg
Pin by Gul wareen on Passion - Cute couple picture.jpg · 400x400px, 18KB
دیدگاه
mohsen3335

چقدر قشنگ ... خودت نوشتی ؟

1401/04/9 - 21:01 ·
emelia

اره نتیجه ی دلتنگی ی ماهه جمع شد و..
ممنونم از توجهتون{-35-}{-35-}{-35-}

1401/04/9 - 21:33 ·
mohsen3335

خیلی زیبا ...
منو یاد یکی انداختین {-35-}{-35-}

1401/04/9 - 22:36 ·
zr40

عالی بود صبا جانم {-41-}{-35-}

1401/04/9 - 23:42 ·
emelia

ممنونم به خودم امیدوار شدم ک نوشته هام به دل شما عزیزان نشست{-a96-}

1401/04/10 - 11:15 ·
zr40

فدامدا عزیزم{-41-}

1401/04/10 - 12:49 ·
emelia

قربونت پری جون{-a69-}

1401/04/10 - 18:11 ·