خاطرم را آنچنان
دربند ڪردے با دلت
جز تماشاے
تـوڪارے نیسـت آرامـم ڪند!!
2022/06/30 - 23:45
دیدگاه
asheg12

لااااایک همشهری عالی مثل همیشه{-37-}

1401/04/9 - 23:47 ·
zr40

ساغول پدرام یاااااشا{-35-}{-35-}

1401/04/9 - 23:48 ·
asheg12

همیشه پستات خاص وناب{-35-}

1401/04/9 - 23:48 ·
zr40

ممنون و زنده باشی {-35-}

1401/04/9 - 23:49 ·
asheg12

{-35-}{-35-}

1401/04/9 - 23:50 ·
yasi

عالی پریچهرجان{-41-}

1401/04/9 - 23:51 ·
zr40

ممنونم یاسی جووووونم فداتم مهربونم{-41-}{-49-}

1401/04/9 - 23:52 ·
yasi

خدا نکنه عزیزم{-49-}

1401/04/9 - 23:54 ·
zr40

{-49-}{-35-}{-41-}

1401/04/9 - 23:54 ·
roya15

لایک عزیزم

1401/04/10 - 01:09 ·
ejoosta5662

عالی هستی پریچهر {-35-}{-35-}

1401/04/10 - 02:10 ·
zr40

ممنونم رها جوووونم فداتم گلم{-41-}{-35-}

1401/04/10 - 12:50 ·
zr40

عالی حضورته رضا ممنونم از محبتت{-35-}{-35-}

1401/04/10 - 12:51 ·
mehdi1722

{-35-}{-35-}سلام لایک پری{-35-}

1401/04/11 - 12:33 ·
error

پریچهر {-49-}

1401/04/11 - 19:14 ·
zr40

سلام مهدی ممنونم از حضورت{-35-}{-35-}

1401/04/17 - 18:54 ·
zr40

سلام فاطمه جانم ممنوووونم عزیزدلم{-41-}{-35-}

1401/04/17 - 18:54 ·
aidinson

سلام پریچهر خوبی
هنوزم هستی

1401/04/17 - 22:59 ·
error

سلام گوگوووول{-49-}
خواهش میکنم عزیزم{-41-}

1401/04/19 - 17:45 ·
asheg12

⁠⁣هر ظهر خندان تر باش!
آرام تر
مهربان تـر
بخشنده تر
صبورتر
باگذشت تر
حواست نگاه خدا باشد،
که چش‍مش به زیباتر شدن
لایق تر شدن توست
ظهرت پر از مهرالهی همشهری عزیزم{-35-}

1401/04/20 - 13:53 ·
zr40

سلام آیدین خوبم ممنون{-35-}
هرازگاهی مبام سر میزنم به دوستان{-35-}
خوشحالم از دیدنت{-35-}

1401/04/31 - 00:26 ·
zr40

سلام فاطمه جانم فدامداتم خانومی{-41-}{-35-}

1401/04/31 - 00:27 ·
zr40

سلام پدرام ممنونم از لطفت و ایام بکامت{-35-}{-35-}

1401/04/31 - 00:28 ·
error

{-a168-}

1401/04/31 - 01:22 ·
asheg12

سلام پری مهربون لحظه هات شیرین ودلنواز{-35-}

1401/04/31 - 13:17 ·
zr40

سلام همشهری عزیز ممنونم از لطفت{-35-}
یاااااشا{-35-}

1401/05/4 - 23:18 ·
asheg12

{-35-}{-35-}

1401/05/5 - 18:26 ·