عشق به کسی که پاسخ احساست را نمی‌دهد، ممکن است در کتاب‌ها هیجان‌انگیز باشد ولی در واقعیت به شکل غیر قابل تحملی خسته کننده است !

✍????
???? جز از کل


2022/06/30 - 23:46
پیوست عکس:
IMG_20220630_234823_941.jpg
IMG_20220630_234823_941.jpg · 873x1280px, 145KB