گه وقت نداری حالم را بپرسی درکت میکنم
اگه وقت نداری با من صحبت کنی درکت میکنم ،
اگه وقت نداری مرا ببینی درکت میکنم ،
اما اگه بعد تمام اینها ، دیگر دوستت نداشتم
این بار نوبتِ توست که درکم کنی !

‌-پناهی
2022/07/01 - 14:20 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-07-01_14-23-09.jpg
photo_2022-07-01_14-23-09.jpg · 1065x1280px, 210KB