میدانی زندگی دقیقا همینی ست که میبینی، به همین لذت بخشی و به همین بی رحمی. دنیا، آدم‌ها و روزهای خوبش یک روزی تمام می‌شوند.
2022/07/01 - 14:32 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-07-01_14-35-12.jpg
photo_2022-07-01_14-35-12.jpg · 737x1111px, 94KB