هیچ چیز بـہ عنوان בختر یا پسر کامل وجوב نـבاره
؋ـقط کسے رو پیـבا کن کـہ بـہ انـבازـہ کا؋ـے تلاش کنـہ
تا خوشحالیتو ببینـہ פּ بخواב باهات رشـב کنه،
کسے کـہ براے ا؋ـکارت احترام قائل شـہ פּ
בر کنار آرامش بهت اعتماב بـہ نـ؋ـسِ بوבن بـבه.
حالا میخواב ر؋ـیق باشه، عشق باشـہ یا בوست ..

2022/07/02 - 12:22
پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۲۰۶۲۵_۱۴۲۴۴۹.jpg
IMG_۲۰۲۲۰۶۲۵_۱۴۲۴۴۹.jpg · 1080x1324px, 556KB
دیدگاه
yasi

عالی{-41-}

1401/04/11 - 13:31 ·
-extraordinary-

لایک{-41-}

1401/04/11 - 16:17 ·
error

کتی {-49-}

1401/04/11 - 19:58 ·
kati20

عالی بودنته یاسی جونم{-41-}

لایک‌به وجودت نگین جانم{-41-}

فاطمه جون{-49-}

1401/04/12 - 01:00 ·
error

{-a168-}

1401/04/12 - 01:49 ·
hadi-ka

عالی و پر محتوا کتی جانم{-41-}
‌ ‌گاهی ..
عجیب آرامشم
را به تو مدیونم..{-41-}

1401/04/13 - 09:58 ·
kati20

فداتم عزیزدلم{-41-}

حال من خوب است

اما با تو بهتر می‌شود...♥️

1401/04/14 - 13:43 ·
hadi-ka

خدانکنه کتی خاانومم{-41-}
“دوستت دارم” برای کسی همچون تو کافی نیست
تو؛ تمام زندگی من و عشق دوست داشتنی ام هستی..{-41-}

1401/04/14 - 18:01 ·
kati20

♥️♥️

1401/04/14 - 23:00 ·