یک نگاه تواَم
از نقد دوعالم بس بود...
____________________
منو کشتی..دوباره زنده کردی


[لینک ضمیمه]
2022/07/02 - 22:57
پیوست عکس:
mavaye_man_2861827283695441574.jpg
mavaye_man_2861827283695441574.jpg · 1080x1920px, 92KB
دیدگاه
yasi

لایکی{-41-}

1401/04/11 - 23:36 ·
roya15

لایک

1401/04/12 - 00:20 ·
kati20

لایک {-41-}

1401/04/12 - 01:01 ·
-extraordinary-

یاسی جونم{-41-}
رهاجون{-41-}
کتی جون{-41-}

1401/04/12 - 11:31 ·