ادمای ساده خیلی زود عاشق میشن....
زود احساسشون رو بروز میدن....
و خیلی راحت بهت میگن دوستت دارن...
ولی خیلی دیر دل میکنن و...
تنهات میزارن اما...
وقتی زخمی بشن میرن...
هیچ وقتم بر نمی گردن...
2022/07/03 - 14:41
دیدگاه
-shamim

{-35-}{-35-}

1401/04/14 - 15:05 ·