حمید جدیدی :
- راستش! من این چیزی که ازم میخوای رو بلد نیستم! "دستای" من یه عمره فقط کار کردن!
+لازم نیست چیز خاصی به دستات یاد بدی! فرض کن من یه بسته ی شکستنی ام که باید با احتیاط حملش کنی! آروم بغلم کن.
2022/07/03 - 22:20
پیوست عکس:
IMG_20220701_214527_397.jpg
IMG_20220701_214527_397.jpg · 499x495px, 34KB