چرا مدیریت قسمت حذف پروفایل رو فعال نمی کنه ؟!!!!!
آقا نکنید اینکار بذارید راحت باشیم انگار رفتی تو ویلا در روت قفل کردند و رفتند خیلی زشته!!!!
2022/07/04 - 09:54
دیدگاه
mohsen3335

عجب ! {-36-}

1401/04/13 - 10:01 ·
eryt

نه وجدانن اینطوریا نیست.خخخخ

1401/04/13 - 10:03 ·
mohsen3335

اولا ک چرا بخواهی بری ...
ثانیا اگرم تصمیم به رفتن باشه به نظر من مشکلی نیست که پروفایل بمونه

1401/04/13 - 10:06 ·
eryt

تصمیم به رفتن هست ولی مشکل دقیقا همینه که پروفایل بماند.خخخخ

1401/04/13 - 10:09 ·
mohsen3335

من ک دوست دارم اگر هم جایی نباشم اثری ازم اونجا باشه ک دیگران به یادم باشن .
تو دوس نداری در خاطره ها باشی ؟ اگه بگی ن دروغ گفتی {-27-}

1401/04/13 - 10:11 ·
Mahpar

محسن منم با نظرت موافقم {-18-}

1401/04/13 - 10:14 ·
eryt

اره من دوس ندارم چیزی ازم بماند دورغ هم نمی دهم

1401/04/13 - 10:14 ·
Mahpar

بستن حساب لوس بازیه{-1-}

1401/04/13 - 10:14 ·
mohsen3335

پس چرا میخندی مهتاب ؟ {-18-}

1401/04/13 - 10:15 ·
eryt

عخی عخی بگو نمی بندم چرا بهانه میاری هربار .

1401/04/13 - 10:15 ·
Mahpar

نمیدونم{-7-}

1401/04/13 - 10:15 ·
mohsen3335

دیگه من نمیدونم چی بگم
بگو مهتاب مسدودت کنه

1401/04/13 - 10:16 ·
eryt

عجب ببین فرید هم یکی مثل تو فقط حرف می زنید موقعه عمل یجا کارتون می لنگه.

1401/04/13 - 10:16 ·
Mahpar

تو نظر کرده ای ، مسدود نمیشی {-18-}

1401/04/13 - 10:25 ·
eryt

عخی عخی کلا همین طوریاست مقصر تو نیستی مقصر منم خب.خخخخ

1401/04/13 - 10:28 ·