_تلخ ترین خاطرت باهاش کدومه؟
+یه شب حالش خوب نبود دعوامون شد اشکمو درآورد
_بهترین خاطرت باهاش کدومه؟
+فردای همون شب گفت حق نداری حتی به یه لحظه نبودنت بامن فکرکنی(:


2022/07/04 - 16:14
دیدگاه
kati20

{-41-}

1401/04/14 - 13:56 ·
-extraordinary-

{-41-}{-49-}

1401/04/14 - 14:52 ·
kati20

{-49-}

1401/04/14 - 15:03 ·