*شما چه فکر می کنید!*

*نشر:* گاهنامه مدیر
■شرکتی بزرگ قصد اس ...
2022/07/04 - 20:53
دیدگاه
roya15

قشنگ بودو آموزنده
لایک

1401/04/16 - 05:02 ·
mahdiim

ممنون از حضورتون

1401/04/16 - 05:05 ·
roya15

{-35-}خواهش میشه{-35-}

1401/04/16 - 05:06 ·
mahdiim

بزرگوارید
ماشالا سحر خیز هسیدا

1401/04/16 - 05:07 ·
roya15

{-34-}آرع من کلا سحرخیزم
شما ک کلا کم خوابید

1401/04/16 - 05:08 ·
mahdiim

خوبه عالیه اصلا واقعا سحر خیزی اون روز برکت عجیبی داره انگار شب نمیشه
من اره کلا کم خوابم

1401/04/16 - 05:10 ·
roya15

بیش از حد کم خوابی {-29-}
هرموقع اومدم دیدم هستی

1401/04/16 - 05:13 ·
mahdiim

نه حکایت من حکایت ایا حدیث حاضر غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگرست
بیشتر وقتا انلاین هستم اما واقعا خودم نیستم خخخ اخه صفحه رو نمیبندم خخخ

1401/04/16 - 05:15 ·
roya15

{-27-}ووویی ترسیدم پ
روح تشریف دارید {-11-}

1401/04/16 - 05:32 ·
mahdiim

نه والا خخخخ

1401/04/16 - 10:10 ·