اگر مرگ به سراغم آمد و هنوز همدیگر را ندیده بودیم
فراموش نکن که من خیلی دیدن تو را آرزو میکردم...


2022/07/04 - 21:55 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
ejoosta5662

دور از جونتون

1401/04/13 - 22:00 ·
mahtaa-72

زنده باشی رضا{-35-}

1401/04/13 - 22:02 ·
ejoosta5662

{-35-}

1401/04/13 - 22:03 ·
Amiiir

میدونم میدونم ...جار نزن

1401/04/13 - 22:30 ·
Mahpar

میدونستم الان ققنوس به خودش میگیره {-18-}

1401/04/13 - 23:00 ·
mahtaa-72

باشه باشه، جار نمیزنم{-11-}

1401/04/13 - 23:01 ·
mahtaa-72

حرکاتش کاملا شناخته شده س، مهتاب جون{-11-}

1401/04/13 - 23:02 ·
Mahpar

سلام مهتایی،

خو یه خطاب میزدی به ققنوس

دلش نشکنه{-18-}

1401/04/13 - 23:02 ·
Amiiir

باید شگردمو عوض کنم ... تکرار باعث افت جذابیت میشه

1401/04/13 - 23:07 ·
Mahpar

دقیقا ققنوس ..دقبقا{-37-}

1401/04/13 - 23:10 ·
mahtaa-72

سلام مهتاب عزیزم.
نیاز ب خطاب نداره ک، یوزا سیف همه رو ب خودش میگیره{-11-}

1401/04/14 - 00:36 ·
azyadrafte

{-30-}

1401/04/16 - 00:17 ·
Mahpar

جان سما{-7-}

1401/04/16 - 14:43 ·
mahtaa-72

سمایی{-41-}

1401/04/16 - 14:45 ·
azyadrafte

الان سیرم کاریتون ندارم{-a105-}{-a105-}

1401/04/16 - 14:48 ·
Mahpar

خداروشکر {-18-}

1401/04/16 - 15:17 ·
azyadrafte

آره برو خداروشکر کن وقت گرسنگی نبینمت{-18-}

1401/04/16 - 15:18 ·
Amiiir

سمایی دندون داری چیزی بخوری؟؟؟

1401/04/16 - 16:11 ·
azyadrafte

آره تا چشت دراد ققنوس {-a126-}

1401/04/16 - 16:13 ·
Amiiir

چقد خرجشون کردی ؟؟؟ واسه عمه م میخام مصنوعی درست کنم ...ممنون میشم ادرس و قیمتشو بگی

1401/04/16 - 16:15 ·
azyadrafte

طبیعی طبیعیه عامو {-34-}
برو از همونایی که واس خودت درست کردی براش بخر {-18-}

1401/04/16 - 16:18 ·
Mahpar

هنوز نرفته دندون بسازه برای خودش{-54-}

1401/04/16 - 22:49 ·
azyadrafte

ای بابا {-15-}

1401/04/16 - 22:53 ·
Mahpar

{-a137-}

1401/04/16 - 22:55 ·
azyadrafte

مو هم که نداره دندون هم نداره عصا به دست هم دس کلا داغون شده ک {-6-}

1401/04/16 - 22:57 ·
Mahpar

ققنوس بی دندون

1401/04/16 - 23:08 ·
azyadrafte

{-12-}

1401/04/16 - 23:09 ·

باز نشر توسط