امروز تهران
آلوده ترین شهر جهان بود

2022/07/04 - 21:58
دیدگاه
Mahpar

خوبه دیگه تو آلودگی هوا حداقل اول شدیم {-7-}

1401/04/13 - 23:05 ·
mohsen3335

افتخاره {-20-}

1401/04/13 - 23:09 ·
Mahpar

بزن کف قشنگه رو{-37-}{-18-}

1401/04/13 - 23:10 ·
mohsen3335

{-7-}

1401/04/13 - 23:13 ·
-extraordinary-

{-6-}

1401/04/13 - 23:37 ·
mohsen3335

ادمو کسل میکنه این هوا

1401/04/13 - 23:38 ·
-extraordinary-

بیا شمال.
هوا عالیه
خنک شده
اصن کولرنمیخاد

1401/04/13 - 23:39 ·
mohsen3335

میدونم خوبه 3 روزه بارون میاد
ولی من ک کار دارم نمیشه برم

1401/04/13 - 23:41 ·
Mahpar

شمال الان رویاییه{-7-}

1401/04/14 - 09:32 ·
mohsen3335

جای من خالیه {-15-}
خوش بحال دوستان {-a160-}

1401/04/14 - 09:57 ·
-extraordinary-

بارونم نیست
خنکه بدون افتاب
اصن یه حالیه

1401/04/14 - 11:34 ·