من آلوده توراسخت بغل خواهم کرد
مثل تهران ک بغل کرده دماوندش را
---------------------------------------------------------------
دلم یه دیوونه شده واست می آزاره هنوز
از دل دیوونه نترس.. آخ که دوستت داره هنوز


[لینک ضمیمه]
2022/07/05 - 16:44
پیوست عکس:
mavaye_man_2875508454618830202.jpg
mavaye_man_2875508454618830202.jpg · 1080x1920px, 117KB
دیدگاه
yasi

لایکی {-41-} بمونید واسه هم

1401/04/14 - 17:29 ·
-extraordinary-

لایک ب حضورت{-41-} شماهم بمونید برای هم{-27-}

1401/04/14 - 17:31 ·
yasi

قربونت{-49-}

1401/04/14 - 17:35 ·
-extraordinary-

نشی ک{-49-}

1401/04/14 - 17:37 ·
mohsen3335

بمونی برام

1401/04/14 - 17:52 ·
-extraordinary-

تا ابد
❤❤

1401/04/14 - 17:54 ·
kati20

لایکی خااا{-41-}

1401/04/14 - 22:54 ·
-extraordinary-

{-41-}فدات خا{-33-}

1401/04/15 - 01:13 ·
kati20

خدانکنه بگو خا{-7-}

1401/04/15 - 13:02 ·
-extraordinary-

خا{-18-}

1401/04/15 - 19:24 ·