تنها باری ک یکی بهم علاقه نشون داد همسایمون بود که گفت :
خیلی علاقه دارم بدونم تو کار و زندگی نداری؟!
2022/08/04 - 22:44 در نمکستان
دیدگاه
ber99keh

{-11-}

1401/05/13 - 22:46 ·
asheg12

{-33-}

1401/05/13 - 22:49 ·
ber99keh

حداقل یکی بهت علاقه نشون داد تو این زمونه

1401/05/13 - 22:49 ·
asheg12

حالا حسودی نکنید میپره ازدست {-18-}

1401/05/13 - 22:52 ·
ber99keh

{-60-}چرا حسودیم شد من اونم ندارم{-7-}

1401/05/13 - 22:53 ·
asheg12

{-38-}{-38-}

1401/05/13 - 22:54 ·
ber99keh

{-33-}به همسایه ت بگو به من بگه {-33-}

1401/05/13 - 22:55 ·
asheg12

خیلی علاقه دارم بدونم تو کار و زندگی نداری؟!

1401/05/13 - 22:57 ·
ber99keh

{-44-}{-44-}{-44-}

1401/05/13 - 22:58 ·
ber99keh

خدا خیرت بده{-18-}

1401/05/13 - 22:59 ·
asheg12

حله الان؟{-33-}

1401/05/13 - 23:00 ·
ber99keh

{-18-}حل حله {-47-}

1401/05/13 - 23:00 ·
asheg12

میشه ۵۰ تومن {-24-}

1401/05/13 - 23:02 ·
ber99keh

دیگه حسودیم نمیشه{-13-}حالا میتونی از علاقه ی همسایه ت لذت ببری{-7-}

1401/05/13 - 23:02 ·
asheg12

دیرگفتی {-7-}

1401/05/13 - 23:03 ·
ber99keh

چی شد علاقه ش پرید{-7-}برم ببافمش{-a129-}

1401/05/13 - 23:04 ·
asheg12

نه ۵۰ رفت به حساب {-7-}

1401/05/13 - 23:08 ·
ber99keh

پول میخای{-66-}

1401/05/14 - 19:15 ·
ber99keh

{-a166-}{-a166-}{-a166-}

1401/05/14 - 19:16 ·
asheg12

{-15-}{-15-}

1401/05/15 - 10:05 ·