در خیابان های شهر ، تو را گم کرده ام در ازدحام این شهر شلوغ خاکستری، به جست و جویت آمده ام! نیستی و هفت روز هفته برایم جمعه است


[لینک ضمیمه]

2019/08/02 - 00:52 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
29403444_208300783276972_4412606110935023616_n.jpg
29403444_208300783276972_4412606110935023616_n.jpg · 640x640px, 7KB