# میان معبد چشمانت

کلیسا نشین شده ام

مسلمان حرفهایت کن

من از پایبند ترین پیروانت هستم...{-35-}


[لینک ضمیمه]

2019/08/02 - 01:08 در واسه دل خودم
پیوست عکس:
50477495_2285786688195826_3282309346127218958_n.jpg
50477495_2285786688195826_3282309346127218958_n.jpg · 320x379px, 22KB
دیدگاه
mehnoosh

موزیک لایکی

1398/06/8 - 15:26 ·
said8000

ممنونم

1398/06/8 - 15:27 ·
mehnoosh

خاهش

1398/06/8 - 15:28 ·