خیلیا از من دفه اول خوششون نمیاد

اما بعد یکم که میگذره میبینم بازم از من خوششون نمیاد!!

کلا هیشکی از من خوشش نمیاد
2019/08/06 - 15:53 در دوستان قدیمی نایس فان