پشت چراغ قرمز یه گدایی اومد کنار ماشینم..

میگم بهش برو کنار پول ندارم!

میگه: اگه نمیگفتی هم از قیافت معلوم بود
2019/08/06 - 15:57 در دوستان قدیمی نایس فان